Samen naar een betere behandeling voor psychose

Dit consortium is een samenwerking van behandelaren en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in de behandeling van psychose. Wij werken samen om de volgende doelen te realiseren:

  • Verbetering van de behandeling voor psychose door klinisch relevant onderzoek
  • Snelle implementatie van nieuwe behandelingen door goede samenwerking
  • Meer uniformiteit in de behandeling van psychose
  • Makkelijk doorverwijzen of overleggen over complexe situaties

Sinds de jaren tachtig is de kennis over psychose enorm toegenomen. Toch heeft dat nog nauwelijks geleid tot verbetering van de behandeling. Dat komt onder andere omdat het onafhankelijk klinische onderzoek achterblijft ten opzichte van fundamenteel onderzoek. Deze tak van onderzoek blijft vaak onderbelicht omdat het moeilijk te realiseren is door één psychiatrisch centrum. Het kost namelijk veel geld en er moeten vaak grote groepen deelnemers uitgenodigd worden.

Wat dit consortium beoogt is ten eerste het uitvoeren van klinisch relevant onderzoek door meerdere centra tegelijk. Daarnaast willen we een platform bieden waarbinnen kennis over nieuwe behandelingen snel geimplementeerd wordt, zodat alle patiënten snel kunnen profiteren van verbeterde behandelingen.

Dit willen we realiseren door een nationale samenwerking van experts op het gebied van psychose behandeling. Ook de patiënten verenigingen Anoiksis en Ypsilon zullen hierin een grote rol spelen. Deze samenwerking bevordert de synergie tussen verzekeraars, patienten, aanbieders en onderzoekers.

Het onderzoek uit de voorafgaande jaren heeft veel meer inzicht opgeleverd in epidemiologie, fenomenologie, genetica en hersenwerking bij psychose. Maar het heeft nauwelijks consequenties gehad voor de behandeling van patiënten. Veel klinische vragen bleven onbeantwoord. Dit consortium wil deze lacune invullen. Onbeantwoorde vragen uit de praktijk worden beantwoord door gezamenlijk klinisch relevant onderzoek uit te voeren, door gezamenlijk literatuur overzichten en meta-analyses te maken over klinisch relevante onderwerpen en door ervaring en kennis uit te wisselen.