8de vergadering van het Psychose Consortium

Op donderdag 31 maart, tijdens het voorjaarscongres te Maastricht, staat van 13:30 – 15:00 uur het symposium van ons consortium “Samen naar een betere behandeling voor psychose” gepland.

Aansluitend aan dit symposium vindt van 15:00 tot 16:00 in dezelfde zaal de vergadering van het psychose consortium plaats.

 

Agenda Symposium:

-       Virtual Reality bij psychose, - nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling, Wim Veling

-       PURPOSE, onderzoek naar de effectiviteit van omega-3 vetzuren in de preventive van psychose, Matthijs Bossong

-       De invloed van muscarine M1 receptor antagonist op choline concentraties in het brein van patiënten met een psychose en gezonde individuen, Therese van Amelsvoort

-       Motiverende gespreksvoering voor ouders van psychotische patiënten met persisterend cannabisgebruik, Lieuwe de Haan

-       Augmentatie met raloxifen: op weg naar een betere uitkomst voor patiënten met een schizofrenie spectrumstoornis, Sophie Heringa

-       Lage vitamine D waarden bij therapieresistente patiënten met schizofrenie herstellen onvoldoende ondanks voldoende zonlicht, Jan Bogers

 

Agenda Psychose Consortium:

-          Bespreken Afbouw-trial, Lieuwe de Haan, Wim Veling en Iris Sommer

-          IC procedure bij psychotische pt en wilsbekwaamheid, Selene Veerman

-          Stand van zaken wetenschapsagenda GGZ, Iris Sommer