FAQ

 

Hoe verhoudt dit consortium zich tov van andere samenwerkingen zoals GROUP en ROAMER?

GROUP was een mooi voorbeeld van een Nederlandse samenwerking in psychoseonderzoek maar stopt in september 2013. Roamer is een zeer groot overkoepelend samenwerkingsverband dat onderzoek naar alle psychiatrische aandoeningen omvat. Dit is in voorbereiding maar zal gezien de grootte nog even op zich laten wachten. Om geen lacunes te laten ontstaan in de samenwerking rond psychosebehandeling willen we de samenwerkende centra van GROUP plus nieuwe deelnemende centra toch samen houden met als focus de behandeling van psychose.