Regionale Overleggen

Landelijke en regionale klinische samenwerkingsverbanden op het gebied van psychotische stoornissen

In Nederland bestaan een groot aantal (formele en minder formele) samenwerkingsverbanden op het gebied van psychotische stoornissen. Veel samenwerkingsverbanden hebben echter vooral een strikt wetenschappelijk-organisatorisch karakter. Er zijn veel minder klinisch georiënteerde samenwerkingsverbanden.  Klinische  samenwerkingsverbanden zijn juist  goed geschikt om projecten op het gebied van patiëntgebonden research te verbinden aan casuïstiekbesprekingen of lokale onderzoeksinitiatieven. Lokale samenwerkingsverbanden kunnen op deze wijze gaan functioneren als een soort ‘makelaarskantoren ten behoeve van klinische research’ waarin vraag (klinische onderzoeksprojecten) en aanbod (cases die aan de inclusiecriteria voldoen) bij elkaar gebracht worden.

Hieronder volgt een overzicht van een aantal door ons geïnventariseerde samenwerkingsverbanden. Wij verzoeken u :

  • samenwerkingsverbanden die niet vermeld staan bij ons op te geven;
  • fouten, omissies en verbeteringen aan ons door te geven (nico.van.beveren@deltapsy.nl)

Clozapine-plus werkgroep (http://www.clozapinepluswerkgroep.nl/)

De clozapine-plus werkgroep is een landelijk actieve werkgroep van klinisch werkende psychiaters. Van origine is de werkgroep opgericht om het gebruik van, en het onderzoek naar clozapine te ondersteunen. Aangezien veel patiënten die voor behandeling met clozapine in aanmerking komen therapieresistent zijn is de werkgroep in de loop der jaren ook een klinische vraagbaak voor moeilijk behandelbare patiënten geworden.  De werkgroep stelt zelf op de site:  “De werkgroep stelt zich tot doel het gebruik van antipsychotica in de psychiatrische praktijk te optimaliseren. Daar hoort de behandeling met clozapine bij, evenals behandeling van clozapine resistente psychosen”.

De clozapine-plus werkgroep is derhalve een geschikt platform voor onderzoek naar clozapine, maar ook voor onderzoek naar additionele strategieën bij therapieresistente psychoses.

De clozapine-plus werkgroep staat open voor casuïstiek

 

Het Netwerk Vroege Psychose (http://kcphrenos.nl)

Het netwerk vroege psychose is een lang bestaand platform dat zich richt op deskundigheidsbevordering en onderzoek op het gebied van recent ontstane psychoses. Uit de aard van het aandachtsgebied houd het netwerk zich ook bezig met preventie van psychotische stoornissen bij jongeren, en met de toegankelijkheid van zorg voor deze doelgroep.

De werkgroep vermeld  zelf op de site:  “Het Netwerk Vroege Psychose is een deskundigheidsplatform om kennis en expertise uit te wisselen op het gebied van zorgverlening, onderzoek en organisatie van de zorg met betrekking tot de thematiek van de vroege psychose”.

Het netwerk vroege psychose is derhalve bij uitstek geschikt als platform voor die onderzoekers die zich richten op jonge patiënten, of op preventie bij hoog-risico groepen.

Het Netwerk Vroeg Psychose is een onderdeel van Phrenos.  Het Kenniscentrum Phrenos beoogt “het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en meestal langdurige psychische stoornissen te bevorderen”

Phrenos en het Netwerk Vroege Psychose richten zich minder op casuïstiek.

 

Overleg regio Noord-Nederland (mw Dr M. Pijnenborg)

Dit is een primair op wetenschappelijk voortgang van projecten in Noord –Nederland gericht overleg tussen het UMC Groningen, Het Rob Giel instituut, en GGZ instellingen uit de regio Noord-Nederland. Op dit moment wordt in dit overleg geen complexe casuïstiek besproken.

 

Psychose Consortium - regio Rotterdam (Dr NJM van Beveren; Dr S Roza; Chr Röder; prof dr N Mulder)

in oprichting

Overleg gericht op regionale klinische casuïstiek en second opinion. Reguliere behandeladviezen worden gegeven in samenhang met beschikbare klinische trials.

 

Psychose Consortium  - regio Amsterdam (prof dr L de Haan)

in oprichting

Overleg gericht op regionale klinische casuïstiek en second opinion. Reguliere behandeladviezen worden gegeven in samenhang met beschikbare klinische trials.

 

Overleg GGZ NHN en Triversum

In de regio Noord Holland is een kennisplatform psychotische stoornissen actief waaraan behandelaars en onderzoekers van GGZ Noord Holland Noord en Triversum deelnemen. Dit platform komt viermaal per jaar bij elkaar en houdt zich bezig met het up-to-date houden van de behandeling van psychotische stoornissen binnen beide organisaties. Met ingang van juni 2014 is dit ook een platform voor het bespreken van casuïstiek in een intervisievorm voor medewerkers van beide organisaties.

Deelnemers aan dit kennisplatform zijn: Dan Cohen, psychiater; René Keet, psychiater (voorzitter); Robert Lakeman, sociaal psychiatrische verpleegkundige; Marcel  Monden, psychiater; Peter Meijer, psychiater werkzaam bij Triversum; Koen van Stiphout, ervaringswerker; Ruud Tolk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige; Selene Veerman; psychiater en Berber van de Vleugel, GZ psycholoog.

 

Overleg regio Midden-Nederland

Regio Midden-Nederland bestaat uit UMC Utrecht, Altrecht, GGZ Centraal, Gooi-Noord en Mesos

4x per jaar casuïstiekbespreking over behandeling van psychose. Tevens wordt regionale samenwerking op gebied van behandeling psychose besproken.

Eerste bijeenkomst vindt plaats op 11-06-2013.

Informatie: Iris Sommer, i.sommer@umcutrecht.nl