De Temstem Trial

Het horen van stemmen, ofwel het hebben van Auditieve Verbale Hallucinaties (AVHs), is zeer stressvol en heeft een negatieve invloed op het functioneren van mensen. Behandeling van deze klachten bestaat uit antipsychotische medicatie, vaak in combinatie met cognitieve gedragstherapie. Ondanks deze behandeling houdt een aanzienlijk deel van de patiënten last van AVHs. Er is behoefte aan toegankelijke coping tools en nieuwe behandeltechnieken om de lijdensdruk door het horen van stemmen te verminderen, op een manier die past bij deze tijd. Smartphone applicaties lenen zich hier heel goed voor en worden ook door patiënten met forse klachten gebruikt. Er bestaan vele apps, maar slechts enkelen zijn goed onderzocht.

De temstem applicatie is ontwikkeld als copingtool, dus dat mensen om leren gaan met de stemmen. Temstem bevat twee taalspellen. Door het spelen van die spellen is het mogelijk dat de stemmen (tijdelijk) worden geblokkeerd, dat het zelfvertrouwen wordt vergroot en dat de levendigheid en emotionaliteit van stemmen wordt verminderd.

In dit onderzoek worden in negen deelnemende centra (Parnassia, Bavo Europoort, Dijk en Duin, GGZ Noord-Holland Noord, UMC Groningen, GGZ Oost Brabant, Altrecht, GGZ InGeest en de Stemmenpoli van UMC Utrecht) 100 mensen geïncludeerd die regelmatig stemmen horen en hier veel last van hebben. Ze worden gerandomiseerd over twee condities, waarbij deelnemers in de ene conditie de temstem applicatie vijf weken lang gaan testen en daarnaast hun stemmen elke dag monitoren, en de controle conditie waarbij deelnemers alleen de stemmen elke dag monitoren. De onderzoeksperiode is voor deelnemers 9 weken, inclusief de follow-up van 3 weken.

Het primaire doel van dit onderzoek is om te bepalen of last/lijden en disfunctie door de stemmen wordt verminderd door temstem te gebruiken. Daarnaast wordt er gekeken naar het effect van temstem op de frequentie en ernst van AVHs, eventuele werkingsmechanismen worden bepaald, voorspellende en mediërende factoren worden bekeken en de gebruiksvriendelijkheid van temstem wordt meegenomen.

De studie is 1 februari 2016 gestart en dit jaar zal de inclusie én follow-up plaatsvinden.

Contact:

Alyssa Jongeneel, promovendus Temstem studie

Tel: 06-12505439

Email: a.jongeneel@parnassiagroep.nl