EULAST

We weten dat een groot deel van de patiënten met psychose de voorgeschreven medicatie niet of niet altijd inneemt. Toch krijgt slechts een klein deel van de patiënten depot medicatie. Is dat terecht? Of hebben veel meer mensen baat bij depot medicatie? In deze studie onderzoeken we de werkzaamheid van depot medicatie bij patiënten met schizofrenie. 
De primaire vraag is of patiënten een depot medicament langer doorgebruiken dan orale medicatie, ongeacht de reden voor het stoppen met een behandeling. 

600 patiënten die een medicatieverandering nodig hebben zullen gerandomiseerd worden over vier armen: aripiprazol depot, orale aripiprazol, paliperidon depot of orale paliperidon. Gedurende anderhalf jaar wordt het effect op ernst van de symptomen, cognitie, agressie incidenten, bijwerkingen en kwaliteit van leven gemeten en vergeleken tussen de vier armen. 

Deze studie start eind 2014 en zal in 20 Europese landen gaan lopen, waaronder Nederland. 

Coördinerend centrum: UMC Utrecht

Contact: Paula Ywema, p.c.ywema@umcutrecht.nl