GRADUATE studie

Studie opzet: 
RCT van  6 maanden  
dubbel-blind placebo gecontroleerd 
Liraglutide (GLP-1 agonist) versus placebo

N=50 dubbele diagnose Schizofrenie en DM typeII
BMI>30  
metformine gebruik

Vraagstellingen: 

  1. Wat is de werkzaamheid  van liraglutide op bloed glucose, gewicht en cardiovasculaire risico’s bij schizofrenie?
  2. Hoe zit het met de veiligheid en therapie trouw van liraglutide bij schizofrenie?
  3. Wat zijn de somatische en psychiatrische uitkomsten van de behandeling met liraglutide bij schizofrenie met DM type II

Contact: Dr W. Cahn, w. cahn@umcutrecht.nl