Inschakeling van Verpleegkundig Specialist bij ambulant instellen op clozapine

Achtergrond

Indicaties voor clozapine zijn therapie-resistentie, verslaving aan cannabis, suïcidaliteit, ernstige agressie en tardieve dyskinesie. Het is niet goed bekend hoeveel patiënten in een FACT- of VIP-team een indicatie hebben voor clozapine.

Ambulant instellen op clozapine is veel werk voor de psychiater: gedurende 18 weken wekelijks het bloed controleren. Delegatie van monitoring van witte bloedcellen aan een Verpleegkundig Specialist (VS) zou een stap vooruit zijn.

 

Doelen van de studie

  1. Bepalen hoeveel patiënten in een FACT- of VIP-team een indicatie hebben voor clozapine. 
  2. Aantonen dat een psychiater een aantal taken veilig kan delegeren aan een VS.

Methode

Vergelijking van 2 organisatievormen:  Conditie A (Psychiater werkt samen met VS) en Conditie B (psychiater doet alles zelf). Deelnemende ambulante teams worden gerandomiseerd naar Conditie A of B.

Interventies, in chronologische volgorde

  1. Psychiaters en VS van alle deelnemende teams krijgen geaccrediteerde nascholing in de diagnostiek van indicaties voor clozapine en in het ambulant instellen op dit middel.               
  2. Psychiaters en VS in elk team bespreken van elke patiënt of er sprake is van een indicatie voor clozapine. Ze tellen de patiënten die reeds clozapine gebruiken en hen die het middel  gebruikt hebben maar ook weer gestaakt.
  3. Randomisatie.
  4. VS van teams in Conditie A krijgen training in het ambulant instellen op clozapine en leggen na afloop toets af.  
  5. Periode van 1 jaar waarin een aantal patiënten in conditie A of B op clozapine wordt ingesteld.

Uitkomstmaten

  1. Percentage patiënten met indicatie voor clozapine.
  2. Aantallen gemiste wekelijkse laboratoriumbepalingen.

 

Contact: Prof.Dr. J.P. Selten, J.Selten@ggzleiden.nl