Mentaliseren-Bevorderende Therapie voor Psychotische Stoornissen

Achtergrond:

Vergeleken met gezonde mensen ondervinden mensen met psychotische stoornissen veel moeite in de sociale omgang. Dit is gerelateerd aan een sterk beperkt arbeidsvermogen en een verminderde kwaliteit van leven. Sociaal cognitief vermogen is geïdentificeerd als een van de belangrijkste voorspellers voor sociaal functioneren. Mentaliseren bevorderende therapie voor psychotische stoornissen (MBT-P) is ontwikkeld om het sociaal cognitief vermogen of het ‘mentaliseren’ te verbeteren. Mentaliseren is het begrijpen van je eigen gedrag en dat van anderen in termen van “mentale toestanden” zoals gedachten en gevoelens, wensen, motivatie en verwachtingen.

Doelen van de studie:

  1. Bepalen of MBT-P een effectieve aanvulling is op FACT om het sociaal functioneren te verbeteren.
  2. Bepalen of het MBT-P het sociaal cognitief vermogen verbetert.

Methode:

Een rater blinded randomized controlled trial met twee condities: FACT behandeling (controle conditie) versus FACT behandeling plus MBT-P (experimentele conditie). Er zijn 4 meetmomenten: baseline, halverwege behandeling, eind behandeling, follow-up.

Interventie:

MBT-P duurt 1,5 jaar en bestaat uit groepstherapie (1 uur per week) en individuele therapie (0,5 uur per 2 weken). De volgende basisprincipes worden gehanteerd:

In MBT-P oefent men met het maken van representaties van interne toestanden: het identificeren van gevoelens en hun betekenis. Men  richt zich uitsluitend op de huidige mentale staat van de patiënt. Er wordt niet meegegaan in de soms irreële betekenis die patiënten aan hun ervaringen verlenen (wanen). Andere perspectieven worden geëxploreerd. De therapeut vermijdt complexiteit: de therapeut richt zich op het hervatten van mentaliseren, niet op het genereren van inzicht.

Uitkomstmaten:

Primaire uitkomstmaat: Sociaal functioneren (Social Functioning Scale)

Secundaire uitkomstmaten:

  • Mentaliserend vermogen: Hinting Task / Social Cognition and Object Relations System
  • Stress in sociale situaties
  • Angst en depressieve symptomen
  • Positieve symptomen
  • Druggebruik
  • De kwaliteit van leven

Contact:

Jonas Weijers, GGZ Leiden

J.Weijers@ggzleiden.nl