Gewichtstoename bij het gebruik van olanzapine (Zyprexa)

Veel mensen met een psychose gebruiken medicijnen. Er bestaan een groot aantal medicijnen die werkzaam zijn tegen een psychose. Bekende namen zijn: haloperidol (Haldol), olanzapine (Zyprexa), risperidone (Risperdal), quetiapine (Seroquel), en clozapine (Leponex). Maar, niet iedere patiënt reageert hetzelfde op deze medicijnen. Een middel dat bij de ene patiënt goed werkt heeft soms beperkt effect bij de andere patiënt, en vice-versa. Hetzelfde geldt voor bijwerkingen: de één heeft daar nauwelijks last van, de ander juist wel.

Een vaak gebruikt medicijn is olanzapine (Zyprexa). Dit middel werkt goed tegen psychose, maar heeft een hinderlijke bijwerking: bij sommige patiënten treedt gewichtstoename op, en soms zelfs ontstaat type II diabetes.

Dit heeft ons op het idee gebracht te onderzoeken of we van te voren kunnen voorspellen welke patiënten na gebruik van olanzapine (olanzapine) het meest in gewicht zullen toenemen. Dan kunnen we preventieve maatregelen nemen tegen gewichtstoename, of deze patiënten liever niet in eerste instantie olanzapine geven.

We willen dit onderzoeken door bij patiënten die met olanzapine (Zyprexa) zullen gaan starten te onderzoeken of er andere waarden in het bloed aanwezig zijn van stoffen die met diabetes en gewichtstoename te maken hebben, en of patiënten mét zulke veranderingen meer in gewicht toenemen dan patiënten zónder zulke veranderingen.

We kijken ook hoe het zit met het herstel van de psychose: verbeteren patiënten met gewichtstoename meer of juist minder dan patiënten zonder gewichtstoename? Of maakt het niet uit?

Waarom is dit belangrijk?

Op dit moment bestaat er geen goede mogelijkheid om van te voren te bepalen welke patiënt goed zal reageren op een medicijn, en wie welke bijwerkingen krijgt. De huidige praktijk is dus eigenlijk een kwestie van uitproberen. Dat is een vervelende situatie. In het ideale geval zou je van te voren willen kunnen voorspellen wie het beste reageert op welk medicijn, en hoe groot de kans op bijwerkingen is.  In het geval van olanzapine (Zyprexa) is dat is vooral belangrijk omdat olanzapine (Zyprexa) vaak door patiënten als een prettig medicijn wordt beoordeeld (overigens niet door alle patiënten), én goed werkzaam is tegen psychose.