PAKwijzer (Persoonlijke Antipsychotica Keuze wijzer)

Achtergrond?
Patiënten met een psychose kunnen nu moeilijk informatie vinden over antipsychotica die rekening houdt met hun individuele situatie en voorkeur.

Doel
In samenwerking met clinici en patiënten ontwikkelen en invoeren van een web-based PAKwijzer, om patiënten te voorzien van informatie over de antipsychotische medicatie, zodat ze kunnen deelnemen aan de beslissing over hun behandeling.

De volgende stappen zullen worden gevolgd:

  1. In samenwerking met patiënten zal een lijst worden opgesteld met selectiecriteria voor een effectieve en aanvaardbare antipsychotische medicatie.
  2. In samenwerking met de Multidisciplinaire Richtlijn Commissie Schizofrenie zal per selectiecriterium een ranglijst van meer tot minder geschikte antipsychotica worden opgesteld.
  3. Een online 'tool' zal worden ontwikkeld die op basis van de individuele voorkeur van patiënten een rapport genereert waarin de beste opties voor antipsychotica worden beschreven.