RAPSODI, Raloxifeen voor mensen met een schizofrenie-spectrumstoornis

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het hormoon oestrogeen een beschermend effect heeft op de hersenen. Vrouwen die nog niet in de overgang zijn hebben bijvoorbeeld minder psychotische klachten en functioneren beter dan mannen en oudere vrouwen. Ook blijkt dat het denkvermogen minder achteruit gaat bij vrouwen dan bij mannen. De meeste medicijnen die nu worden voorgeschreven bij mensen met psychotische klachten hebben weinig effect op het denkvermogen. Het vermoeden bestaat dat oestrogeen dus een positief effect heeft op zowel het denkvermogen als de psychotische klachten.

Raloxifeen werkt in de hersenen ongeveer hetzelfde als oestrogeen. Het heeft weinig bijwerkingen voor mannen en vrouwen. We denken dat raloxifeen een beschermend effect kan hebben op hersenen. Dit kan ervoor zorgen dat de psychotische en negatieve symptomen minder ernstig worden. Mogelijk leidt het ook tot minder achtergang van het denkvermogen. Dit willen we in deze studie onderzoeken.

Voor dit onderzoek zoeken wij 154 personen bij wie een schizofreniespectrumstoornis geconstateerd is. We vergelijken de werking van raloxifeen met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’. De helft van de proefpersonen krijgt raloxifeen en de andere helft placebo. Wie raloxifeen krijgt en wie placebo, wordt door loting bepaald. De proefpersonen gebruiken gedurende 12 weken het onderzoeksmiddel, naast hun normale medicatie. Om te kijken of de symptomen verbeteren worden er tijdens de studie verschillende vragenlijsten afgenomen. Ook wordt het denkvermogen getest door een aantal taakjes af te nemen en kijken we hoe de hersenen reageren op het medicijn door een hersenfilmpje (EEG) te maken. 

Aan het einde van de studie zullen we analyseren of raloxifeen inderdaad een effectief medicijn is voor het verbeteren van symptomen en het denkvermogen bij patiënten met een psychotische stoornis.

Contact:

Iris Sommer, psychiater
Bas Oude Ophuis, arts onderzoeker
Janna de Boer, arts onderzoeker
Sophie Heringa, onderzoeker
Margot Slot, onderzoeker

e-mailadres: rapsodi@umcutrecht.nl

Telefoonnummer: 088 755 0163 (Janna de Boer)

link naar informatiefilmpje van de studie